Kako izraditi konačni račun iz računa za predujam?