Kako izračunati cijenu na proizvodnom nalogu?

Follow