Kako izmijeniti količine na nalogu za proizvodnju?