Kako kreirati konačni račun iz računa za predujam?