Funkcionalnosti nove verzije CPP-a u usporedbi sa starom verzijom