Kako unijeti ulazni račun za dani predujam s prijenosom porezne obveze?