Kako napraviti obračun plaće kada je djelatnik na godišnjem odmoru?