Dodavanje i izmjena partnera putem modula Partneri