Kako utvrditi obvezu PDV-a prema neplaćenim ulaznim i izlaznim računima?