Kako popuniti tablicu za uvoz početnih stanja proizvoda u sustav?