Kako kreirati Konačni račun iz ponude za koju je plaćen predujam?