Provjera i ispravak transakcija prije knjiženja izvoda