Autorizacija platnih naloga / izrada datoteke za banku