Banka

Ukoliko često koristite internet bankarstvo ili imate račune kod više banaka, koristeći CPP možete na jednom mjestu pregledati sve transakcije, kreirati platne naloge iz ulaznih računa te pregledati kretanje na Vašim računima.